Cờ Gia Nã Đại Cờ Úc Đại Lợi Cờ Pháp Cờ Anh Cờ Đức Cờ Nhật bản Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm Cờ Thụy Điển Cờ Thụy Sỹ Cờ Ý Đại Lợi Cờ Vatican Cờ Hy Lạp Cờ Tân Tây Lan Cờ Ba Lan 

 

 

LỄ KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC 19-6-2013
oOo

 
Được Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH tại vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận tổ chức
Tại Trung tâm Thương mãi Eden, Thành phố Falls Church, Virginia, Hoa Kỳ

 
oOo
 
Hình ảnh Đêm Truy điệu Chiến Sĩ Trận Vong, Thứ Bảy ngày 15, tháng 6, năm 2013
Hình ảnh Diễn hành Ngày QL 19-6-2013, Chúa Nhật ngày 16, tháng 6, năm 2013
 

 

 

Hình ảnh Đêm Truy điệu Chiến Sĩ Trận Vong, Thứ Bảy ngày 15, tháng 6, năm 2013

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Diễn hành Ngày QL 19-6-2013, Chúa Nhật ngày 16, tháng 6, năm 2013

CREDITS
 

 
Hình ảnh: Nhiếp ảnh gia Lê Dũng, K4-71/SQTB/TĐ thực hiện
Xem Album Nhiếp ảnh gia Trần Bửu Khánh (PVQĐVNCH)
Trình bày & Ấn loát:
BKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Quân Lực VNCH 19-6-2014...


Nguồn: Internet E-mail by Lê Dũng, K4-71/SQTB/TĐ, ĐPQ QL-VNCH chuyển

Đăng ngày Thứ Hai, June 17, 2013
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH